+5999 - 737 9222

info@probista.com

Als Ouders Kinderen Worden en Toch je Ouders Blijven

Met de herdruk van dit boek dient zich voor mij de vraag aan of ik het nu, twee jaar later, anders zou hebben geschreven. Is het bijvoorbeeld zinnig geweest om de paragrafen van de hoofdstukken onder te verdelen in een deel over de casus van M en een commentaar daarop? Vanuit de optiek van de lezer gezien kan de vraag beslist bevestigend worden beantwoord, want uit tal van vaak zeer persoonlijk getinte brieven is mij duidelijk geworden dat de lezer juist deze afwisseling tussen rechtstreekse persoonlijke betrokkenheid en deskundige informatie bevorderlijk vindt voor het verdiepen van het eigen inzicht. Over een aangevoerd bezwaar – de vraag waarom ik het boek niet in de ik-vorm heb geschreven – zou ik het volgende willen zeggen.

1 in stock