+5999 - 737 9222

info@probista.com

De cameleon gooit het roer om

Mitsie en Freddy Tuinstra wonen nog maar kort in Lenten. Ze komen uit een grote stad en het is vooral hun moeder Sonja die nogal wat moeite heeft te wennen aan de rust die er over het algemeen in het dorp heerst. Als Hielke, Sietse, Louw en Kees de familie Tuinstra wat beter leren kennen, blijkt dat Sonja Tuinstra nogal vreemd met haar man en kinderen omgaat.Dat je niet alleen met mensen kunt omgaan, maar ook met boeten, blijkt als de jongens met Mitsie en Freddy in de Kameleon voor het kanaal bij Jonkersveen varen. Een groot jacht vaart recaht op hun af en ondanks het feit dat Sietse het jacht ruim baan wil geven, verandert het niet van koers. Het gaat zelfs sneller varen en alleen door hard aan het stuur te draaien, weet Sieste een ramp te voorkomen.

1 in stock