+5999 - 737 9222

info@probista.com

Gangreen 2, De goede Moordenaar

Het verhaal van een ‘verzwegen tijdvak’ in de geschiedenis van het Belgische kolonialisme: het tijdvak van de bloedige stammenoorlogen, waar de auteur als enige blanke daadwerkelijk bij betrokken was. Slechts na een grote innerlijke strijd vond Jef Geeraerts de moed deze beschamende periode, de periode van 22 april 1959 tot 16 maart 1960, die hij in Gangreen 1 bewust overslaat, uit zijn Afrikaanse leven bloot te leggen.

1 in stock