+5999 - 737 9222

info@probista.com

Het Franciscus Verbond

Het Franciscus verbond is gebaseerd op de bizarre feiten rondom het stoffelijk overschot van Franciscus van Assisi. Zijn geheime graf werd pas zeshonderd jaar na zijn dood ontdekt. Welk geheim en welke mogelijke bedreiging voor de orde en de kerk bevatte het graf?

Italië in de dertiende eeuw. Een gecodeerde brief drijft de devote, teruggetrokken jonge monnik Conrad vanuit het klooster de rumoerige en verraderlijke wereld in. Tijdens zijn zoektocht naar de waarheid rond de dood van de heilige Franciscus krijgt Conrad te maken met wereldse kooplui, konkelende geestelijken, ontembare vrouwen en zelfs met paus Gregorius x. Bij elke stap worden zijn strenge moraal, zijn scherpe geest en zijn liefdevolle hart opnieuw op de proef gesteld…

1 in stock