+5999 - 737 9222

info@probista.com

Natuur en Mens: …

Steiner geeft in tien voordrachten een antwoord op vragen, die overwegend betrekking hebben op voeding en gezondheid, gesteld door medewerkers aan de bouw van het Goetheanum in 1924. Deze authentieke weergave heeft echter als bezwaar dat de ideeen, die hier op medisch en chemisch terrein verkondigd worden voor een groot deel achterhaald zijn. Desalniettemin geven deze een aardige indruk van de stand van zaken van de toenmalige kennis over gezondheid en ziekte. Behalve kritisch lezen, is bekendheid met of geloof in de leer van Rudolf Steiner vereist.

1 in stock