+5999 - 737 9222

info@probista.com

Sultana’s droom

Sultana´s droom
van
Jean P. Sasson

Prinses Sultana, dochter van de koninklijke familie van Saudi-Arabië, strijdt al haar hele leven tegen de onderdrukking van vrouwen in de Arabische samenleving. Soms met succes, maar veel vaker moet ze zich schikken naar de wil van de mannen om haar heen.

In Sultana´s droom vertelt Sultana hoe zij haar gevecht heeft voortgezet. Maar ook hoe een leven vol strijdlust en teleurstellingen zijn tol heeft geëist en hoe zij uiteindelijk, verbitterd over al het onrecht en de onwrikbare houding van de mannen in haar omgeving, in conflict raakte met haar geloof.

1 in stock