+5999 - 737 9222

info@probista.com

Topspion

Thomas Daniels zat te midden van de puinhopen van zijn kantoor de resultaten te bekijken van het werk van de brandstichter en het antwoord te zoeken op de vele vragen, die wijlen Arthur Sandler had achtergelaten. Voor wie had hij gedurende de oorlog gewerkt ? Voor de Amerikanen ? Voor de Nazi’s ? Voor de Russen ? Voor alledrie ? Van de oplossing van dit dertig jaar oude raadsel hing het af of Leslie MacAdams, die beweerde Sandler’s dochter te zijn, een erfenis van vijftig miljoen kon binnenhalen. Zij beweerde de vrucht te zijn van een oorlogshuwelijk. Haar vader zou haar moeder hebben vermoord en had tweemaal getracht ook haar uit de weg te ruimen. Dat alles zou verband houden met zijn werk als topspion en iemand, die hiervan op de hoogte was, wilde Sandler’s geheim tot elke prijs laten rusten!
Om achter de waarheid te komen volgt Daniels het dertig jaar oude spoor in Europa en de Verenigde Staten. Het is vervaagd, maar het wordt stralend helder als brokstukken van Sandler’s verraad ineen blijken te passen.

1 in stock