+5999 - 737 9222

info@probista.com

Van Nature Nieuwsgierig

Elfde roman van deze Engelse schrijfster en vervolg op De Lichtende Weg (1987). De in het eerste deel van de beoogde trilogie geïntroduceerde hoofdpersonen, de psychiater Liz, de historica Alix, en de kunsthistorica Esther worden verder gevolgd in hun dagelijkse, maar niet erg alledaagse leven. Tevens wordt een vierde vrouw verder uitgediept, Shirley, de zus van Alix. Op het oog een chaotisch en bijna slordig geschreven roman, die echter orde schept in de chaos van het Engelse leven onder Thatcher en zelfs verbanden aantoont in de menselijke geschiedenis. De plot is nauwelijks samen te vatten, en bestaat eigenlijk uit losjes samenhangende incidenten in de levens van de hoofdpersonen en hun grote collectie familieleden, vrienden, kennissen en patiënten. Ferme kritiek op de verkilling van de samenleving en de waarden van de politiek en de media. Belangrijk boek van een belangrijk auteur, bedriegelijk nonchalant gecomponeerd, en uiterst leesbaar geschreven bovendien.

1 in stock