+5999 - 737 9222

info@probista.com

Als Het Leven Teleurstelt

Hoe maakbaar ons leven ook lijkt – aan teleurstellingen valt niet te ontkomen. Hoe ga je daarmee om, hoe overwin je ze? Daarover schrijft Harold S. Kushner, auteur van de bestseller ‘Als ‘t kwaad goede
mensen treft’.
Hij put lessen uit het leven van de grote bijbelse figuur Mozes. Diens leven lijkt zo heroïsch: de leider die zijn volk uit een slavenbestaan verlost, de man met wie God vertrouwelijk omging. Toch kende Mozes ook zware tegenslagen, bijvoorbeeld toen het volk zijn lessen in de wind sloeg, en – ultieme teleurstelling – toen hij uiteindelijk het Beloofde Land niet binnen mocht.
Met Mozes als voorbeeld beziet Kushner ons leven. Hoe kunnen wij de tegenslagen opvangen? Waar halen wij bijvoorbeeld veerkracht vandaan als we ontslagen worden, als ons kind ons teleurstelt, als ons huwelijk vastloopt?

Kushner probeert ons te behoeden voor bitterheid en wanhoop. Hij bemoedigt ons: laten we teleurstellingen tegemoet treden met geloof in onszelf en in de toekomst. Harold S. Kushner ( 935) is rabbijn van Temple Israel in Natick, Massachusetts.

1 in stock