+5999 - 737 9222

info@probista.com

Antroposofie En De Wijsheid Van De Rozenkruisers

Een bundel voordrachten, die in hun gezamenlijkheid behoren tot de “klassieken” van Steiner. In een vertaling die tamelijk letterlijk is, hetgeen echter niet stoort, komt men Steiners spreektrant goed naderbij. De term “Rozenkruisers” mag hier niet worden geassocieerd met huidige Rozenkruizer-groeperingen. De gang van de mens door zijn/haar opeenvolgende aardelevens en de weg van de bewustzijnsontwikkeling worden in enkele schetsen neergezet; ook andere thema’s komen aan bod. Voor wie vertrouwd is met deautroposofie geeft dit boek een hernieuwd fundament. Zonder voorkennis is het stevige kost, die voor belangstellenden toch toegankelijk is.

1 in stock