+5999 - 737 9222

info@probista.com

Beste Paulus ben ik de enige

De schrijfster heeft zich verdiept in de geschriften en het levensverhaal van Paulus in het Nieuwe Testament. Allerlei vragen die daaruit voortkwamen, heeft zij besproken met anderen. Velen ergeren zich aan Paulus. In dit boek laat zij vooral vrouwen brieven aan Paulus schrijven met vragen en beschuldigingen. Elke brief wordt door Paulus beantwoord. Zo is dit boek geen theologische inleiding in Paulus, maar wel een poging om met zijn visie op de betekenis van Jezus mensen te helpen in moeilijkheden als echtscheiding, schuld, identiteitscrisis, verlies en rouw. De schrijfster is, evenals haar echtgenoot, een bekende evangeliste.

1 in stock