+5999 - 737 9222

info@probista.com

De vier jaarfeesten

n vier hoofdstukjes beschrijft de schrijver vanuit een antroposofische invalshoek de vier grote jaarfeesten, Kerstmis, Pasen, Sint Jan en het Michaëlsfeest, in verbinding met de veranderende natuur. Bij de beschrijving van wat er uiterlijk in de natuur te zien is, wordt de koppeling gemaakt met de mensheidsontwikkeling en het leven van Christus. De mens kan via het beleven van de natuur dichter bij Christus komen te staan en zich op deze wijze verder ontwikkelen. Als voorbeeld Kerstmis: winterseizoen, kiem- en groeikrachten hebben zich teruggetrokken, zoals de mensheid zich heeft afgezonderd van de geesteswereld. Elk zaadje bevat wordingsmogelijkheden die in verbinding staan met de kosmos. Zoals de zaadjes in de grond de verbinding maken met kosmos, zo zorgde de geboorte van Jezus voor de verbinding van de mens met de geestelijke wereld. Het boek is voorzien van een inhoudsopgave, diverse zwart-wittekeningen, bij elk hoofdstukje een gedicht van Ida Gerhardt en aantekeningen bij de tekst. Mooi vormgegeven boekje waarin de vier jaarfeesten op een bijzondere wijze worden beschreven en toegelicht.

1 in stock