+5999 - 737 9222

info@probista.com

Een Leven in het teken van vrede

Een modern sprookje: wanneer de Arabisch-Amerikaanse Lisa Halaby in 1976 een bezoek
aan Jordanië brengt, wordt ze voorgesteld aan koning Hoessein. Ze worden halsoverkop
verliefd en na een jaar van hofmakerij trouwen ze: Lisa Halaby wordt Noor al-Hoessein,
‘Licht van Hoessein’.

1 in stock