+5999 - 737 9222

info@probista.com

Generaal des konings

Honor Harris blijft invalide na een val van haar paard tijdens de valkenjacht. Ze verbreekt daarna haar verloving met Richard Grenvile, omdat ze hem niet haar leven lang tot last wil zijn. Als Engeland in de zeventiende eeuw door talloze burgeroorlogen geteisterd wordt, dringt Honors familie erop aan dat zij intrekt bij haar zuster Mary op diens landgoed Menabilly.

Daar ontmoet ze Richard weer, die inmiddels generaal van de Engelse Koning in het westen is geworden. De arrogante houding van Richard leidt tot een minder gelukkige afloop van een aantal veldslagen onder zijn leiding. Als hij dan ook nog de Prins weerstreeft door diens orders te negeren, valt hij bij de Koning in ongenade. Steun vindt hij dan nog bij Honor, de vrouw die hem altijd trouw is gebleven.

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Generaal des konings.

1 in stock