+5999 - 737 9222

info@probista.com

HET OMEGA PAVILJOEN

Journalist Ben en zijn vrouw Janice verhuizen van Londen naar het platteland, nabij een door computers bewaakte inrichting voor gestoorde misdadigers, opgedeeld in de Paviljoens Alfa, Bèta, Gamma en Delta. Patiënten werken op boerderijen en doen aan organische landbouw. Ben start een schrijversklas in de inrichting en leest vreemde opstellen over Keltische rituelen die zich afspelen in het niet bestaande Omega Paviljoen. Janice is getuige van de gruwelijke moord op een patiënt, wat wordt afgedaan als een ongeluk. Een andere patiënt pleegt zelfmoord en laat voor Ben een diskette achter. Dan blijkt het brein achter alles: een ex-sergeant die wegens verregaande moordlust opgenomen werd, medepatiënten betrekt in zijn imaginaire wereld rond Omega Paviljoen en kans ziet door het computersysteem buiten te komen. Hij bedreigt Ben en randt Janice aan. De escalatie is op de open dag als de sergeant doktoren en politiebewaking afslacht en bij Ben en Janice komt, waar zij hem door een explosie doden. Een erg spannende thriller, waarbij het verhaal wordt afgewisseld door passages uit de opstellen. Een extra element is de oneerlijkheid van twee stafleden die de organische landbouw willen commercialiseren. Normale druk.

1 in stock