+5999 - 737 9222

info@probista.com

Stiefmoeder aarde

Friesland in de laatste jaren van de negentiende en de eerste jaren van de twintigste eeuw. Wychman Wiarda heeft vroeger zijn vrouw tot een huwelijk gedwongen. Er zijn twee zoons, Tjalling en Jarig, en een dochter Tet die getrouwd is en ver weg woont. Wychman is ruw en de plaatselijke dictator. Als hij zich verhangt neemt Jarig de leiding over. Dan komt het tot een confrontatie tussen Jarig en Tjalling vanwege een vrouw. Door zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw moet Jarig de cel in. Tjalling verkoopt de boerderij aan zijn zwager, trouwt en boert in de Friese Wouden verder. Jarig komt na 15 jaar vrij. Hij ontmoet een socialist en gaat de samenleving ook door de ogen van de arbeider bezien. Samen trekken ze van klus naar klus en komen zo in de veenstekerij terecht. Ondertussen is de situatie voor Tjalling ook lastig, maar hij besluit toch dat er een zoon mag doorleren. De andere zoon Herre wordt een gewiekste ondernemer. Tussen Tjalling en Jarig is er geen contact meer…. Aan de hand van de familiegeschiedenis passeren de grote sociale en economische gebeurtenissen de revue: de opstand tegen de uitbuiting en armoede van de dagloners, de boerenwelvaart, de crisis, de opkomst van de industrie, de opkomst van de arbeidersbeweging en het feminisme en op het laatst de dreiging van de Eerste Wereldoorlog.

1 in stock