+5999 - 737 9222

info@probista.com

Theosofie: Inleiding tot Bovenzintuigelijke..

‘Men kan dit boek niet lezen zoals men gewoonlijk boeken leest. De lezer zal menige bladzijde, zelfs menige zin moeten verwerken. […] De waarheden in dit boek moeten worden doorleefd. Alleen dan heeft geesteswetenschap waarde.’ – Rudolf Steiner
Uit de inhoud
De drieledigheid van de mens naar lichaam, ziel en geest
Reïncarnatie en karma
Het leven na de dood
De weg tot hoger inzicht

1 in stock