+5999 - 737 9222

info@probista.com

De zwarte keizer

De zwarte keizer is een rijke bundel, een uitnemende demonstratie van vrijwel alle kanten van Claus’ grote schrijftalent.’ NRC

‘Hugo Claus, een uitmuntend verteller in De zwarte keizer… Wanneer in deze verhalen de stijl op wonderbare wijze aan de dingen kleeft en toch nog poëtisch weet te zijn, wanneer de intensieve fascinatie van het verderf op subtiele wijze omgezet wordt in een bijna Dostojewskiaans aanvoelen van het menselijk lijden, dan bereikt Hugo Claus een ontroeringskracht die hem tot een der eerste, zoniet dé eerste na Louis Couperus van de Nederlandstalige schrijvers maakt.’ Jan Walravens

1 in stock